Sellina vs Vue Storefront - dlaczego są lepsze rozwiązania od Vue Storefront pod system e-commerce w 2024 roku?

Vue Storefront z założenia, od samego początku, miał być niezależną i zupełnie odseparowaną od aplikacją. Założenie uniwersalności z jednej strony bardzo dobre, niestety w zestawieniu z architekturą Magento okazało się mieć ograniczenia, które są nieakceptowalne dla większości zastosowań. 

Obliczanie cen na frontendzie

Jedną z ważnych rzeczy powodującą, że firmy decydują się na oparcie swojego systemu e-commerce na Magento, są funkcjonalności związane z kształtowaniem ceny. Dzięki wykorzystaniu zmiennych cenowych cena, special price, tier price, catalog, cart rule, price per customer oraz tax, koszyk Magento jest jednym z najbardziej skomplikowanych, ale jednocześnie najlepszych rozwiązań. Przy wykorzystaniu technologii Vue Storefront, obliczanie ceny w koszyku działo się w API i na frontendzie. Zdarzało się, że cena produktu była taka sama na stronie produktu jak i po dodaniu do koszyka – pomimo tego że jakaś zasada koszykowa wpływała na jego cenę. 

W Sellinie obliczanie cen pozostawaliśmy w Magento, dzięki czemu wszystkie korzyści płynące z zaawansowanego kształtowania ceny w Magento zostały utrzymane.

Powolne indeksowanie produktu

W natywnym API Magento występuje proces, który nazywa się indeksacją. W jego trakcie Indexer pobiera dane o produktach z bazy danych i przetwarza je do bardziej wydajnej struktury, takiej jak tabela indeksów. Zawiera ona tylko najważniejsze informacje o produktach, takie jak nazwa, cena, kategoria i opis.

Sercem indexowania danych Vue było API. To ono pobierało informacje o danych produktowych. Problemem indexera w Vue Storefront było API będące osobną aplikacją, które nie wiedziało kiedy coś się zmieniło w Magento. Powodowało to bardzo często przypadki, że dane na frontendzie były nieaktualne.

Dodatkowo Indexacja w Vue trwała dłużej niż w alternatywnych rozwiązaniach, ponieważ Indexer najpierw pytał Magento o obiekt produktu, a następnie wysyłał osobne requesty o pobranie galerii, cross-sell, up-sell, related product, stock i inne dane. W związku z tym jedno zapytanie o produkt, generowało finalnie 5-6 requestów. Podczas gdy we Vue Storefront indeksacja 1 produktu trwa od 3-6 sekund, API zastosowane w Sellinie jest gotowe zaindeksować 10-40 produktów na sekundę, z możliwością zwiększenia zasobów w kluczowych momentach do 100-150 produktów / sekundę

Znikające informacje o produktach lub zamówieniach

Vue Storefront zostało skonfigurowane w taki sposób, że przechowuje informacje o atrybutach, kategoriach, produktach i zamówieniach w lokalnej pamięci Cache przeglądarki (eng. LocalStorage). Pamięć ta jest ograniczona domyślnie do 5mb. Przy katalogu produktowym składającym się z ponad 10 000 produktów, pliki z LocalStorage zajmują więcej niż 5mb. Powoduje to, że klienci, którzy korzystali ze sklepów na Vue Storefront byli wylogowywani w losowych momentach ze swoich kont, automatycznie usuwały się produkty z koszyka lub ginęły poprzednie zamówienia

Spowodowane jest to losowym usuwaniem plików, po przekroczeniu w LocalStorage 5mb. Losowość usuwania nie oznacza, że na pewno zostanie usunięty plik taki jak zamówienia lub dane dot. konta. Istnieje jednak duże ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia.

Jak Sellina rozwiązuje problemy, z którymi zmaga się Vue Storefront?

Sellina łącząc frontend oraz backend wykorzystuje własne API, opierające się o API platform. Oznacza to dużo większą prędkość oraz płynność w działaniu sklepu. Poza użytkownikiem końcowym prędkość działania odczują również osoby obsługujące sklep. Przepustowość API zapewni płynne działanie oraz modyfikację produktów dla katalogów produktowych składających się z kilkuset tysięcy produktów

Polecane artykuły

Porozmawiajmy!

Zostaw nam kontakt, a my odpowiemy na pytania, na które nie znalazłeś tutaj odpowiedzi!

*Bezpłatną konsultację oferujemy wyłącznie firmom obracających min. 5 milionami złotych rocznie – z takimi firmami współpracujemy, do firm co najmniej tej skali mamy dopasowane usługi i to z nimi jesteśmy najskuteczniejsi.
Podczas rozmowy dowiesz się, czy Sellina to rozwiązanie odpowiednie dla Twojego biznesu.